Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης


Η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί ως Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Υπουργείου Παιδείας.

Αυτό σημαίνει πως το κοινό που μας επισκέπτεται έχει τη δυνατότητα να λάβει βοήθεια στη χρήση του δικτύου υπολογιστών, στην πλοήγησή του στο διαδίκτυο – σε περίπτωση που δεν είναι έμπειρος χρήστης – στην αναζήτηση πληροφοριών από δωρεάν βάσειες δεδομένων και στην εκπόνηση ερευνών και εργασιών.

Κύριοι χρήστες του τμήματος αυτού αποτελούν οι μαθητές, οι οποίοι χρίζουν υποστήριξης για την εκπόνηση των εργασιών τους και συναγωνίζονται τους μεμονωμένους χρήστες των οποίων η χρήση και η ζήτηση για υποστήριξη ολοένα αυξάνεται.