Ωράριο


Οι ώρες που η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα?Τρίτη?Πέμπτη  10:00 ? 15:00

Τετάρτη?Παρασκευή      10:00?13:00 & 17:30?20:30

Ανακοινώσεις σχετικά με έκτακτες αλλαγές του ωραρίου αναρτώνται στα παράθυρα της βιβλιοθήκης, δημοσιεύονται στις τοπικές εφημερίδες, ανακοινώνονται στους τοπικούς ραδιοσταθμούς και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.