Χρήσιμες Συνδέσεις


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

  • http://www.europa.eu.int   –   Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας προσκαλούν να επισκεφθείτε τον εξυπηρετητή τους
  • http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lany=el   –   Επαγγελματική κινητικότητα, θέσεις εργασίας, ευκαιρίες μάθησης
  • http://www.ekepp.gr   –   Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στην Ελλάδα με διαπεριφερειακή φιλοσοφία και εμβέλεια
  • http://europa.eu.int/eur-lex   –   Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομοθεσίες
  • http://europa.eu.int/idea/idea.en.html   –   Ποιος κάνει τι στην Ευρώπη!

ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET

ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

  • http://www.forecasts.gr   –   Ο κόμβος παρέχεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ? Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και παρέχει προγνώσεις καιρού για όλη την Ελλάδα
  • http://www.poseidon.ncmr.gr   –   Παρακολούθηση, πρόγνωση και πληροφόρηση για τις ελληνικές θάλασσες μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών και Ωκεανογραφίας
  • http://www.ekt.gr   –   Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  • http://www.ypepth.gr   –   Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • http://www.gak.att.sch.gr   –   Γενικά Αρχεία του Κράτους