Άλλες Υπηρεσίες


Η Βιβλιοθήκη παρέχει ακόμα τις υπηρεσίες :

  • της πρόσβασης σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά)
  • του διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • της φωτοτύπησης υλικού (ασπρόμαυρη παραγωγή)
  • της σάρωσης υλικού

Το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης διαθέτει υπαίθριο χώρο ο οποίος φιλοξενεί κατά καιρούς πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο της ίδιας της βιβλιοθήκης και του Συλλόγου Φίλων όσο και του Δήμου Πάρου γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε :

Τηλ. και Fax : 22840-28233
e-mail :