Συμβούλια της Βιβλιοθήκης


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου με σχετική απόφασή του (147/2009) συγκρότησε την Εφορευτική Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης με αρμοδιότητες την αγορά, απόσυρση, το παζάρι βιβλίων και ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο και την στρατηγική της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι:

  • Πρόεδρος: Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος
  • Αντιπρόεδρος: Γιάννης Βασιλειόπουλος
  • Γραμματέας: Μαρία Σανσαρίδου
  • Μέλη: Παλασία Γεωργιάδου, Τάσος Κασαπίδης, Κυριάκος Μυτιληναίος, Άρης Παπάς

Από το 2008 και μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Γιάννης Βασιλειόπουλος
  • Αντιπρόεδρος: Άρης Παπάς
  • Ταμίας: Μιχάλης Ρουμπάνος
  • Γραμματέας: Όλγα Ισιγώνη
  • Μέλη: Ελένη Κοίλιαρη, Στέλιος Γκίκας, Στέλιος Μανούσος

Όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του Συλλόγου, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κ. Γ. Βασιλειόπουλο στα 22840-53453, 51712 και 210-5619595.