Δανεισμός


Δικαίωμα δανεισμού έχουν όσοι κάτοικοι διαμένουν στο νησί πάνω από δύο μήνες και έχουν εγγραφεί ως μέλη της βιβλιοθήκης.

Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί τη συμπλήρωση μιας αίτησης εγγραφής μέλους, την προσκόμιση μιας έγχρωμης μικρής φωτογραφίας, και της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Το κόστος εγγραφής είναι 10 ευρώ, ποσό το οποίο ανανεώνεται ετησίως. Η εγγραφή είναι δωρεάν για τους μαθητές και φοιτητές καθώς επίσης και για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο δανεισμός αφορά έως 3 συνολικά τίτλους – βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού – για το διάστημα των 15 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης αφού προσκομίσετε το υλικό στη βιβλιοθήκη.